Persoonlijke consultaties

Bij alle levensproblemen zowel op persoonlijk psycho-emotioneel of op spiritueel vlak, evenal op beroeps- of bedrijfsvlak kan je terecht voor persoonlijke consultaties.

Alle persoonlijke sessies worden afgestemd op de individuele behoeftes.

Met behulp van een uitgebreid 'gamma' aan tools zoals: probleemduiding (troubleshooting), coaching, counseling, healing, aura reading, heldere waarneming, psychometrie, bachbloesems, Reiki, vorige levensregressies, transactionele analyse, ... pakken wij samen de obstakels aan.
Je leert de oude beperkende patronen te transformeren en achter je te laten.
Dit geeft ruimte voor vernieuwing en mogelijkeden voor jouw toekomst en heeft zeker positieve uitwerking op je omgeving, familie en beroepssituatie.
Door de zeer doelgerichte ‘no nonsens’ aanpak volstaat vaak één enkele sessie om al heel wat inzicht te verwerven en om een belangrijke ommekeer op gang te brengen in lang aanslepende problemen.

Geef een persoonlijk consult kado

Alle info